Enriching items with media - 19 November 2019

Items verrijken met media - 19 november 2019

Wat?
In deze training bekijken we welke media kunnen waarvoor gebruikt worden bij itemcreatie (afbeeldingen, geluid, video)? Welke hulpmiddelen of hulpprogramma's raden we aan voor het creëren en beheren van goede mediabestanden? We bekijken hoe media worden ingezet in de opdrachten, maar ook in de feedback.

Wanneer en waar?
Dinsdag 19 november 2019, 13.00 - 17.00
Location wordt nog meegedeeld

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
In this training course, we take a look at the different kinds of media that can be used for different purposes in item creation (images, sound, video). What tools or utilities do we recommend to create and manage good media files? We take a look at how media are used in the assignments, but also in the feedback.

When and where?
Tuesday 19 November 2019, 13:00 - 17:00
Location to be announced

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.