Evaluating mathematical and scientific knowledge - 29 January 2020

Kennis van wetenschappen en wiskunde evalueren - 29 januari 2020

Wat?
In assessmentQ/Edumatic zijn verschillende opties specifiek gemaakt om wiskundige (of wetenschappelijke) items mogelijk te maken: opnemen van wiskundige symbolen als auteur en/of kandidaad/student, integreren van WIRIS-interacties, ... . We bekijken ze allemaal.

Wanneer en waar?
Woensdag 29 januari 2020, 13.00 - 17.00
Televic Education

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
In assessmentQ/Edumatic several options have been made specific to enable mathematical (or scientific) items: inclusion of mathematical symbols as author and/or candidate/student, integration of WIRIS interactions, ... . We have a look at all of these options.

When and where?
Wednesday 29 January 2020, 13:00 - 17:00
Televic Education

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher