Getting the most out of the EduQare Community - 21 April 2020

Het maximum halen uit de EduQare Community - 21 april 2020

Wat?
De EduQare Community bevat intussen meer dan 100 kant-en-klare of inspiratiemodules. We zorgen dat u zowel inhoudelijk als praktisch het bos weer door de bomen ziet. We pakken de structuur aan en we bekijken de slimste manier om aanpassingen te doen en om zelf te delen. We proberen het maximum te halen uit wat er al ter beschikking is, maar steeds met de mogelijkheid om het voor de eigen instelling aan te passen.

Wanneer en waar?
Dinsdag 21 april 2020, 13.00u - 17.00u
Locatie wordt nog meegedeeld

Price
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
The EduQare Community now contains more than 100 ready-made modules that can also serve as inspiration. We make sure that you have a clear overview, both in terms of content and practicality. We tackle the structure and look at the smartest way to make adjustments and to share ourselves. We try to get the most out of what is already available, but always with the possibility to customise it for your own institution.

When and where?
Tuesday 21 April 2020, 13:00 - 17:00
Location to be announced

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.