Getting started with items - 10 June 2020

Aan de slag met items - 10 juni 2020

Wat?
Basisopleiding itemcreatie voor auteurs. Alle itemtypes komen aan bod, zowel voor assessmentQ als voor Edumatic: item creëren, opmaken, media invoegen, scores en feedback toevoegen.

Wanneer en waar?
Woensdag 10 juni 2020, 13.00u - 17.00u
Televic Education

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
Basic training in item creation for authors. All types of items are covered, both for assessmentQ and for Edumatic: creating, formatting, inserting media, adding scores and feedback.

When and where?
Wednesday 10 June 2020, 13:00 - 17:00
Televic Education

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.