Getting started with items - 5 March 2020

Aan de slag met items - 5 maart 2020

Wat?
Basisopleiding itemcreatie voor auteurs. Alle itemtypes komen aan bod, zowel voor assessmentQ als voor Edumatic: item creëren, opmaken, media invoegen, scores en feedback toevoegen.

Wanneer en waar?
Donderdag 5 maart 2020, 09.00 - 13.00
Locatie wordt nog meegedeeld

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
Basic training in item creation for authors. All types of items are covered, both for assessmentQ and for Edumatic: creating, formatting, inserting media, adding scores and feedback.

When and where?
Thursday 5 March 2020, 09:00 - 13:00
Location to be announced

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.