Getting started with publications - 10 December 2019

Aan de slag met publicaties - 10 december 2019

Wat?
In deze basisopleiding publicaties maken bekijken we de verschillende manieren om te publiceren: manueel, vanuit de itembank of via scenario's. Ook de afspeelinstellingen (player templates) worden behandeld: hoe spelen de reeksen af voor de eindgebruikers?

Wanneer en waar?
Dinsdag 10 december 2019, 09.00u - 13.00u
Televic Education

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
In this basic training course on creating publications, we have a look at the different ways to publish: manually, from the itembank or via scenarios. The play settings (player templates) are also discussed: how do the series play for the end users?

When and where?
Tuesday 10 December 2019, 09:00 - 13:00
Televic Education

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.