Getting started with reports - 15 January 2019

Aan de slag met rapporten - 15 januari 2019

Wat?
U leert rapporten genereren en interpreteren in Edumatic en assessmentQ en zien onder andere het verschil tussen standaard en geavanceerde rapporten. Ook het exporteren en verder verwerken in Excel wordt behandeld. Tenslotte leert u ook interessante inzichten uit itemanalyse halen.

Wanneer en waar?
Woensdag 15 januari 2020
Televic Education

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
In this training session, you will learn to generate and interpret reports in Edumatic and assessmentQ and you will see the difference between standard and advanced reports. Also the export and further processing in Excel is covered. Finally, you will learn how to get interesting insights from item analysis.

When and where?
Wednesday 15 January 2020
Televic Education

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.