Getting started with reports - 29 April 2020

Aan de slag met rapporten - 29 april 2020

Wat?
U leert rapporten genereren en interpreteren in Edumatic en assessmentQ en zien onder andere het verschil tussen standaard en geavanceerde rapporten. Ook het exporteren en verder verwerken in Excel wordt behandeld. Tenslotte leert u ook interessante inzichten uit itemanalyse halen.

Wanneer en waar?
Woensdag 29 april 2020
Locatie wordt nog meegedeeld

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
In this training session, you will learn to generate and interpret reports in Edumatic and assessmentQ and you will see the difference between standard and advanced reports. Also the export and further processing in Excel is covered. Finally, you will learn how to get interesting insights from item analysis.

When and where?
Wednesday 29 April
Location to be announced

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.