Integrating surveys - 26 March 2020

Enquêtes integreren - 26 maart 2020

Wat?
assessmentQ is zeker geen enquêtetool. We bekijken de voor- en nadelen van wat wel mogelijk is en tonen ook hoe externe enquêtetools op een slimme manier kunnen gekoppeld of geïntegreerd worden.

Wanneer en waar?
Donderdag 26 maart 2020, 13.00 - 17.00
Televic Education

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
assessmentQ is certainly not a survey tool. We look at the pros and cons of what is possible and also show how external survey tools can be linked or integrated in a smart way.

When and where?
Thursday 26 March 2020, 13:00 - 17:00
Televic Education

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.