The power of video - 26 March 2020

De kracht van video - 26 maart 2020

Wat?
We bekijken en gebruiken enkele handige tools om video's te maken en die in items te integreren. Ook basisvideobewerking komt aan bod, zowel voor Windows als voor MacOS. Tenslotte hebben we ook uitgebreide aandacht voor integreren van YouTube of andere streamingplatformen.

Wanneer en waar?
Donderdag 26 maart 2020, 13.00 - 17.00
Televic Education

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
We look at and use some useful tools to create videos and integrate them into items. This training also covers basic video editing, both for Windows and MacOS. Finally, we also focus on integrating YouTube or other streaming platforms.

When and where?
Thursday 26 March 2020, 13:00 - 17:00
Televic Education

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher