Evaluating software knowledge - 21 April 2020

Softwarekennis evalueren - 21 april 2020

Wat?
assessmentQ wordt vaak gebruikt om het gebruik van een bepaald softwareprogramma aan te leren of te evalueren. We bekijken de beste itemtypes om dit gevarieerd te doen. We leren ook met welke tools u goede schermopnames of -afdrukken kunt maken, bewerken en integreren.

Wanneer en waar?
Dinsdag 21 april 2020, 09.00 - 13.00
Locatie wordt nog meegedeeld

Prijs
450 euro (excl. BTW) per persoon

What?
assessmentQ is often used to teach or evaluate the use of a particular software program. We look at the best item types to do this in a varied way. We also learn which tools can be used to create, edit and integrate good screen shots or screen captures.

When and where?
Tuesday 21 April 2020, 09:00 - 13:00
Location to be announced

Price
450 EUR (excl. VAT) per person

Interested? Register below.

Facturatiegegevens
BTW-nummer

Payment/voucher

Enter a '/' if you wish to use one of your training days.